Soglasje za gradnjo obornega zidu

www.pravnica.si

Investitor načrtovanega objekta me je seznanil, da sem kot sosed- mejaš stranka v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. To pa zato, ker bo zgradil oporni zid višine 2,4 m z odmikom 0,5 m od parcelne meje. Ker je zid višji od 1,5 m, gre torej za manj zahteven objekt. Investitor me prosi za soglasje za gradnjo tega zidu. V PUP občine pa sem našel člen, ki govori, da mora biti odmik manj zahtevnih objektov od parcelne meje najmanj polovica višine objekta. V primeru tega zidu bi to torej bilo 2,4 m / 2 = 1,2 m. To je najbrž razlog, zakaj me investitor prosi za soglasje. Glede na to, da bo zid visok 2,4 m in dolg ca. 30 m, bi jaz vsekakor bil bolj vesel, da bi bil ta odmik čim večji, torej raje 1,2 m kot načrtovanih 0,5 m. Po drugi strani pa ne bi rad oviral načrtovane gradnje.


preberi odgovor

Dedovanje izvenzakonskega partnerja

www.pravnica.si

Mati lastnica hiše živi v zunajzakonski zvezi z partnerjem, skupaj živita 6 let, on nikoli ni bil prijavljen na tem bivališču in nikoli ni vložil v hišo nič denarja. Mati je hišo sedaj preko darilne pogodbe prepisala svojima sinovoma, ker je bolna. Bančin račun je prazen, ona je samo še lastnica avtomobila. Zanima me če njen izvenzakonski partner lahko kaj zahteva od sinov po njeni smrti in kaj lahko zahteva, ter koliko?

Zunajzakonska skupnost je opredeljena, kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze. Pri presoji o obstoju izvenzakonske skupnosti se presoja, ali bi morebitna zakonska zveza med partnerjema bila veljavna ali ne (obstoj druge zakonske zveze, ...). V kolikor se ugotovi obstoj zunajzakonske zveze sta zunajzakonska partnerja izenačena z zakonskima partnerja, predvsem na področju družinskih razmerij in dedovanju.

 

V primeru materine smrti, bodo krog zakonitih dedičev sestavljali dva otroka in zunajzakonski partner, ki bodo dedovali po enakih delih zapustničino premoženje. Glede na to, da navajate, da je mati samo lastnica avtomobila, ker je hišo prepisala na otroka, ima zunajzakonski partner pravico zahtevati nujni delež, ki znaša polovico zakonitega deleža. Nujni delež se odmeri na podlagi ugotovitve vrednosti zapuščine, ki se izračuna tako, da se vrednosti čiste zapuščine (vrednost premoženja ob smrti zmanjšan za vrednost stvri, ki se ne dedujejo (gospodinjski predmeti, ...) in dolgove) prišteje vrednost daril, ki jih je zapustnik dal še za časa življenja zakonitim dedičem in vrednost daril, ki jih je zapustnik v zadnjem letu življenja naklonil drugim osebam.

 

Morebitnim težavam bi se lahko izognili, če bi mati hišo otrokoma izročila z izročilno pogodbo.
 

Nakup skupnih prostorov

www.pravnica.si

Smo lastniki enosobnega stanovanja v zgornjem nadstropju večstanovanjskega bloka. Zaradi širitve družine razmišljamo o odkupu skupnih postorov nad stanovanjem - dela podstrešja. Blok s stanovanji še ni vpisan v zk. ali je odkup v tem primeru sploh možen in kako ga izvesti? Kako je z gradbenim dovoljenjem?


preberi odgovor

Pridobivanje gradbenega dovoljenja na območju krajinskega parka

www.pravnica.si

Pozdravljeni,
imam vprašanje, ne vem pa če trkam na prava vrata. Zanima me ali so kakšne omejitve/postopki pri pridobivanju gradbenega dovoljenja na območju krajinskega parka? Imam parcelo, ki je zazidljiva (še preden je bilo območje razglašeno za krajinski park), in me zanima ali je zaradi krajinskega parka lahko gradnja kakorkoli omejena? Če imate kakoršenkoli odgovor oz. napotek na koga bi se lahko obrnil, bi vam bil zelo hvaležen. Hvala lepa.


preberi odgovor

Skupno premoženje

www.pravnica.si

Z možem sva zgradila hišo, za katero sva vložila vsak 1/2 sredstev. Vendar je v zemljiški knjigi zapisan on kot 3/4 lastnik, jaz pa 1/4. Na kakšen način lahko urediva razmerje na polovično solastništvo, če ne želiva to urediti preko darilne ali izročilne pogodbe? Ostane samo še kupoprodajna pogodba ali je kakšen bolj preprost postopek?


preberi odgovor

Soglasje etažnih lastnikov

www.pravnica.si

Stanujem v mansardnem stanovanju večstanovanjskega bloka (12 enot). Rad bi vgradil strešno okno - streha je seveda last vseh etažnih lastnikov. Za vgradnjo strešnega okna ni potrebno pridobiti nobenega dovoljenja (gradbeno dov. ali priglasitev del), saj se po zakonu šteje vgradnja strešnega okna pod investicijska vzdrževalna dela. Imam soglasje projektanta objekta. Zanima me kolikšen delež soglasja moram pridobiti od etažnih lastnikov. Je to 100% ali 75% soglasje?


preberi odgovor

Odvodnjavanje meteorskih vod

www.pravnica.si

Živim v vasi, kjer ni urejeno odvodnjavanje padavinskih voda. Ker imam hišo na najnižjem delu vasi sem ob vsakokratnem deževju deležen velike količinie vode. Ali lahko krajani padavinske vode iz streh preusmerijo na javno vaško cesto in ali je kdo dolžan urejati to, ker do sedaj sem vse postoril in financiral sam. Na KS in na občini imajo gluha ušesa.


preberi odgovor

Plačilo davka

www.pravnica.si

Žena (skupaj z mano in otroci) živi v stanovanju v LJ že od leta 2002. Lastniki stanovanja so: žena 33%, njen brat 33%, njena mama 33%. Stanovanje so pridobili - kupili v letu 2002.
Od lastnikov prebiva v tem stanovanju le žena.
V primeru prodaje stanovanja je torej žena edina oproščena davka na dobiček iz kapitala.
Če ženi njena mama podari svoj delež stanovanja (33%) v letu 2010, se pri tem davek na promet nepremičnin ne plača, prav tako se ne plača davek na darila, ker gre za prvi dedni red.
Davek na dobiček iz kapitala, ki bi ga morala pri tem plačati njena mama, pa se lahko prenese na ženo oz. se uveljavi odlog ugotavljanja davčne obveznosti. v tem primeru bi bila žena 66% lastnik stanovanja.
Če bi v tem primeru žena prodala ta delež 66% v letu 2011, me zanima sledeče:
- ali mora žena plačati davek na dobiček iz kapitala, glede na to, da v stanovanju prebiva že od leta 2002? V tem primeru namreč zakon določa, da je oprostitev davka, če v njem prodajalec-lastnik živi najmanj 3 leta.


preberi odgovor

Služnost na zemljišču

www.pravnica.si

Če odkupim zemljišče od kupca in je tam del ceste, ki jo uporabljajo tretji sosedi in je potem to moje zemljišče. Ali imajo lahko še naprej cesto. Sicer pravijo, da imajo neke podpise. Zanima me, ali bodo lahko uporabljali naprej cesto, ker v tem z.k., kjer imam predkupno pravico, ni nobenega vrisanega znamenja za kakršnokoli cesto.


preberi odgovor

Upravljanje - izdaja računov

www.pravnica.si

Izdajamo račune za komunalne storitve upraviteljem večstanovanjskih stavb. Zanima me ali nam je upravitelj dolžan plačati račun v celoti ali le toliko koliko prejme plačano od stanovalcev. Hvala za odgovor.


preberi odgovor

Nadstrešek za kontejnerje

www.pravnica.si

Zanima me ali potrebuješ za postavitev nadstreška za kontejnerje pri blokih dovoljenje oz. soglasje sosedov? Nadstrešek bi bil kovinske konstrukcije brez zidanja dimenzije 3x5m in višine 2,2m. Zanima me koliko od meje moraš postaviti nadstrešek, da ne potrebuješ soglasja? Hvala lepa za odgovor.


preberi odgovor

Soglasje soseda

www.pravnica.si

Ali potrebujem soglasje soseda za popravilo oz. zamenjavo strešne kritine? Živimo v montažnem objektu v katerem sta dve stanovanji povezani z eno steno . Skupnih prostorov ni.
 


preberi odgovor

Ocena sedanje vrednosti nepremičnine

www.pravnica.si

Zanima me sedanja vrednost 1/4 dediščine, ki je bila 2.7.1985 ocenjena na 150.000,00 din, hiša je na zemljišču velikem 743 m2.

 


preberi odgovor

Uporaba makadamske ceste

www.pravnica.si

Leta 2005 sem kupil zemljišče s hišo in cesto, ki jo uporablja tudi moj sosed. Ta sosed je uporabljal to cesto že pred mano. Imam problem s sosedom, ki mi namerno uničuje makadamsko cesto. Kadarkoli mu kdo pripelje kakšen material s traktorjem ali drugim delovnim strojem razkoplje cesto, ki je potem noče povrniti v prvotno stanje, tako da moram vedno za njim grabit cesto. Naj omenim, da sosed z moje strani nima nobenega soglasja za uporabo te ceste, prav tako ni navedeno v zemnjiški knjigi.

Naj omenim, da si ima sosed možnost naredi svojo cesto po svoji zemlji,ki gre tik ob moji cesti.Pa še to bi vprašal, jaz imam namen asvaltirat to cesto, ali lahko terjam od soseda da krije del stroškov, ki bi nastali s tem posegom. Kaj lahko storim?


preberi odgovor

Predkupna pravica sosednjega zemljisca

www.pravnica.si

Pred enim letom sem postavila hišo, ki s streho meji na sosednje zemljišče katere lastnik je podjetje. Po tej parceli imamo vpisano tudi služnostno pravico, po kateri dostopamo do svoje parcele in služnost tudi vpisano v zemljiško knjigo. To podjetje nam želi prodati to parcelo, vendar pa čez cesto od te parcele stoji blok in stanovalci bloka so najeli odvetnico, ker tudi oni želijo kupiti to zemljišče. To je parcela široka 3 m in dolga 30 metrov. Enostavno nam nagajajo. Ali mi lahko preprečijo nakup ali ima podjetje pravico prodati zemljišče komur koli po svoji lastni izbiri ? Lastniki zemljišča so lastniki zemljiča na katerem stoji tudi blok in okolica bloka, vendar je to druga parcelna številka. Na njihovi parceli imajo postavljene na črno garaže ? Ali kaj škodujem podjetju, če prijavim črno gradnjo?


preberi odgovor

Prodaja parkirnega mesta

www.pravnica.si

Kupil sem novo stanovanje s parkirnim mestom v garaži, ki je bil vštet v prodajno ceno. Stanovanje in parkirno mesto je sedaj pod hipoteko. Zanima me kakšne so možnosti prodaje parkirnega mesta? Ali sem v primeru prodaje parkirnega prostora obvezen dati denar banki? Ali obstaja še kakšna druga možnost?


preberi odgovor

Nakup nepremičnine v tujini

www.pravnica.si

S fantom sva se odločila kupiti stanovanje v Italiji, katerega lastnistvo bi bilo 1/2... Ali moram za moj delež lastništva plačati kakšen davek tudi v Sloveniji? Ali moram prijaviti moje lastništvo v tujini, kakšni odi institucij v Sloveniji?
 


preberi odgovor

Delitev funkcionalnega zemljišča

Pravna varnost

Ali se lahko razdeli funkcionalno zemljišče brez vednosti vseh stanovalcev , ki to zemljišče uporabljajo oz. jim je namenjeno?


preberi odgovor

Povračilo škode

Pravna varnost

Pred približno 20 leti je sosed z miniranjem ravnal teren neposredno za našo hišo in posegel tudi na naše zemljišče. Med miniranjem so na naši hiši nastale razpoke na stenah, nakar smo soseda opozorili. Nastale škode nismo prijavili, ker smo se s sosedom dogovorili, da nam v zameno odstopi del zemljišča (ustni dogovor). Sedaj sosed noče nič slišati o tem. Ali so v tej situaciji še možni kakšni pravni postopki, glede na to, da je minilo že toliko let in da na kraju miniranja ni vidnih večjih sledov?


preberi odgovor

Regionalna cesta

Pravna varnost

Moja parcela leži ob regionalni cesti. Na parceli je stanovanjska hiša, stara 35 let, ki je od ceste oddaljena cca 18 metrov. Občina oz. direkcija za ceste, želi na tej cesti nasproti moje hiše modificirati odcep in narediti dodatni tretji pas za zavijanje v levo. Kot posledica tretjega pasu, se cesta razširi za celoten pas samo proti moji hiši (na nasprotni strani ceste je že pločnik in malo naprej avtobusna postaja in dvomim, da bodo spreminjali, ker so šele pred parimi leti  naredili). Sprašujem pa, ali se mi s tem približevanjem ceste k hiši, zmanjša vrednost nepremičnine? Kajti cesta bo po rekonstrukciji oddaljena od hiše samo še kakšnih 13-14 m., kar poveča tudi hrup.


preberi odgovor

Njiva

Pravna varnost

Imamo njivo, katero nam uničuje bližnji gozd. Sprva je bil kolosek, nato je bil puščen v rast, tako, da zdaj sega do 20 metrov v višino in imamo skoraj pol njive neuporabne zaradi sence. V času koloseka je bila njiva rodovitna skozi do meje. Ali lahko zahtevamo odstranitev gozda, ali vsaj odškodnino za ustvarjeno škodo?


preberi odgovor

Služnostna pot

Pravna varnost

Pred časom smo dali mejašu v uporabo služnostno pot za izvoz iz njive, pri podpisu pogodbe je bilo zahtevano od nas, da se dopiše, da je obvezen vzdrževanja ceste, nakar je bilo rečeno, da je zakonsko obvezen pri vzdrževanju ceste, zato smo dopis v pogodbi opustili.


preberi odgovor

Darilna pogodba - zemljišče

Pravna varnost

Leta 2004 leti sem dobil od staršev z darilno pogodbo zemljišče. Med tem časom sem pridobil gradbeno dovoljenje in plačal komunalni prispevek. Sedaj bi zemljišče prodal podjetju. Kako je s plačilom davka?


preberi odgovor

Ločitev

Pravna varnost

Imam prijatelja, ki se je ločil pred dvema letoma. Z bivšo ženo sta (s kreditom za mlade družine) zgradila hišo v bližini njenih staršev. Po ločitvi se je odselila (s seboj je odpeljala pralni stroj, sušilec itd.), odpeljala je skupno lastnino, on je ostal v hiši. Pred dobrim letom se je odselil, zaradi svoje varnosti, saj mu je bivši tast grozil. Zdaj pa se je bivša žena vselila nazaj v hišo, zamenjala ključavnice in trdi, da je hiša njena (on ne more do svojih osebnih stvari, preprečila mu je vstop v njuno hišo), začasno se je prijavil pri meni in zdaj je sprožen postopek o ugotavljanju njegovega stalnega prebivališča. Res mi ni jasno, kako deluje ta naš sistem. Mi lahko prosim, kdo to objasni?

 


preberi odgovor

Gradnja balkonov

Pravna varnost

V stanovanjskem bloku z 12 stanovanji smo prišli do ideje, da bi si lastniki stanovanj v sredini gradili balkone, s čimer se strinjajo tudi sosedje, razen enega. Vzrok, zaradi katerega ne želi podpisati soglasja je kletno okno, ki bi se nahajalo pod balkonom v pritličju. Zanima me naslednje:

  1. Na koga se lahko, kot večina obrnemo v takšnem primeru, razen seveda na sodišče?
  2. Ali obstaja pristojni "organ", pri katerem bi moral dotični sosed utemeljiti svoje nestrinjanje z gradnjo balkonov?

preberi odgovor

Gradbeno dovoljenje

Pravna varnost

Imam težavo pri gradbenem dovoljenju. Potrebujem pisna soglasja vseh solastnikov ceste, ki poteka po naši ulici (cesta je torej lastniška). Tudi sama sem solastnik. To soglasje potrebujem za komunalne priključke. Problem pa je tudi ta, da je solastnikov več kot 20 in enega ne morem nikakor dobiti, ker je v tujini in ga je nemogoče najti. Kaj storiti? Ali res potrebujem soglasja vseh, tudi če sem sama solastnica?


preberi odgovor

Zavarovanje najemodajalca

Pravna varnost

Kako se lahko najemodajalec zavaruje pred tem, da najemniki po določenem času naveden po pogodbi ne želijo zapustiti stanovanja. Ali je potrebno v najemno pogodbo vključiti kakšnem poseben člen, s katerim bi se zavarovali. Poznam namreč primere, ko lastnik po tem ko je vrgel najemnike iz stanovanja se mu je socialna služba na glavo povzpela in je dolžan zdaj plačevati on drugo stanovanje,skratka ... kaj se da narediti v naprej, da ne nastrada najemodajalec.


preberi odgovor

Lastnik stanovanja v večstanovanjskem bloku

Pravna varnost

Sem lastnik stanovanja v večstanovanjskem bloku. Stanovanje že imamo vpisano v zk, sedaj pa moramo v bloku razdeliti tudi površino skupnih prostorov. Ali se ta deli na površino, ki je vpisana v zemljiško knjigo (stanovanje+balkon+klet) ali samo na uporabno površino (stanovanje)? Namreč prvotno smo vsi stanovalci imeli enake površine stanovanja, sedaj pa so določena stanovanja renovirana (odstranjene so stene s katerimi je stanovanje pridobilo malo večjo površino ali pa se je zaprl balkon in s tem se je pridobilo na prostoru). Po pridobljenih podatkih iz zemljiške knjige, je evidentno, da so na podlagi trenutnih vpisov odstopanja glede površin med posameznimi stanovanji dokaj velika, saj pri posameznih stanovanjih očigledno spremembe v zemljiško knjigo niso vnešene. Ali je v navedenem primeru možno pri delitvi skupnih prostorov upoštevati tlorisne površine celotnih stanovanj (zunanja dimenzija stanovanja), ki je za vsa stanovanja identična?


preberi odgovor

Veje dreves

Pravna varnost

Veje dreves segajo čez ograjo na sosednje parkirišče, ki je last občine. Če občina odžaga veje in počisti odpadlo listje na drugi strani ograje ali lahko to zaračuna nam oziroma ali mora to narediti na svoje stroške.


preberi odgovor

Izplačilo sestre

Pravna varnost

Pred dvema letoma sem izgubila oba starša. S sestro sva obe po 1/2 lastnici vikenda. Sedaj bi sestro izplačala za to polovico. Prosim, če mi razložite kakšni so postopki.


preberi odgovor

Poškodba na avtu

Pravna varnost

Na avtomobil mi je iz strehe stanovanjskega bloka padel sneg in mi poškodoval avto. Avtomobil imam sicer kasko zavarovan, vendar me zanima ali sem upravičen do odškodnine iz zavarovanja stanovanjskega bloka saj vsak mesec upravitelju zgradbe plačujemo zavarovanje stavbe.


preberi odgovor

Oporoka

Pravna varnost

Umrla mi je mama in pričakujem, da je z oporoko vse zapustila moji sestri. Ko je pred leti umrl oče, je z oporoko vse zapustil moji sestri, sestra pa je želela preprečiti, da bi jaz dobila nujni delež. Takrat jo je sodišče napotilo na pravdo, ki je trajala skoraj 7 let, sestra pa je v tem času neomejeno uživala in uporabljala tudi tisti del nepremičnine, ki mi ga je po končani pravdi zapuščinsko sodišče dodelilo v obliki nujnega deleža. Zdaj, ob materini smrti pričakujem isto, zato želim, da se zavaruje zapuščina-nepremičnina, da je sestra ne bi uporabljala. Mama je namreč stanovala v polovici hiše, ki sta jo zgradila z očetom, sestra pa v drugi polovici, ki jo je podedovala po očetu. Kako naj preprečim, da bi sestra neomejeno razpolagala z maminim stanovanjem, avtom in drugimi stvarmi, če bo ponovno šla v pravdo zato, da jaz ne bi dobila nujnega deleža? kako lahko to najhitreje in najlažje dosežem?


preberi odgovor

Novogradnja in parkirna mesta

Pravna varnost

Ali morajo imeti novogradnje zagotovljena tudi skupna parkirna mesta? Če je odgovor da, kolikšen delež vseh parkirnih mest? In kakšna je pravna podlaga za to?


preberi odgovor

Delitev stanovanja v času zakona

Pravna varnost

Moje vprašanje je takole, mož je edini lastnik stanovanja, čeprav sva ga kupila oba, vendar se je takrat vpisal on kot lastnik. Sedaj bi rada uredila, da sva lastnika oba. Kje lahko to urediva? Bodisi, da je pol -pol ali solastništvo seveda varianta, ki je boljša. Prosim vas,če me lahko napotite,kam in kako to urediti. Hvala. Lep pozdrav.


preberi odgovor

Delitev solastnine

Pravna varnost

Po smrti moje mame sem postal lastnik deleža (hiša+zemljišče) 3/4, nečakinji pa imata delež vsaka 1/8 (v hiši 24 m2). Moram omeniti, da sem se obrnil na solastnici z 2 ponudbama, pa sta obe zavrnili. Od takrat naprej niti nista več z mano komunicirali, obračata se name le pisno. Ena z grožnjami o tožbi, druga da bo zahtevala sodno varstvo nad omenjeno hišo in zemljiščem. Ker se za sporazumno razdelitev oz. deljenje stroškov nismo uspeli dogovoriti, sem se odločil , da to naredim sam. Gre le za delitev hiše. Postopek razdelitve je že v teku ampak ni še dokončan. Obe solastnici imata dovoz ter lasten vhod, da lahko dostopata do nepremičnine. Prav tako imam tudi sam z družino še vedno tam stanovanjsko pravico, naj pa navedem, da nikoli nista prispevali ničesar za obnovo hiše ali stroškov. Zanima me kaj me čaka, ali bo dosegla sodno varstvo, glede na to, da je ta moj postopek še v teku, kam naj se obrnem?


preberi odgovor

Rubež

Pravna varnost

Z možem sem solastnica oziroma direktorica podjetja v katerem pa nisem bila nikoli zaposlena, ker je podjetje zaradi neplačevanja dolgov kateri so nastali zaradi nekaterih podjetij ki niso plačevala za opravljeno delo žal zašlo samo v dolgove tako,da je prišlo da rubeža njegove hiše, me zanima kaj lahko storim, da se zaščitim pred temi dolgovi katere sama nebi mogla nikoli odplačat z mojo plačo.V primeru da se mu kaj zgodi ali da se ločiva nebi rada nosila posledic za katere nisem nič kriva.


preberi odgovor

Ločitev

Pravna varnost

S partnerjem se po 10 letih izvenzakonske skupnosti razhajava. Stanujeva v mansardnem stanovanju v hiši mojih staršev. Ker se noče izseliti iz stanovanja bi rada sprožila postopke o delitvi premoženja. Odtujil mi je vse račune in položnice ki sva jih skupaj plačevala, ki pa so tudi večinsko na moje ime ali ime mojih staršev. Prosim svetujte mi kakšne postopke naj sprožim in ali on lahko dokazuje z odrezki in računi ,ki niso na njegovo ime koliko je vložil v skupno domovanje?


preberi odgovor

Uveljavljanje vlaganj v hišo

Pravna varnost

Z dedovanjem po očetu in uveljavitvijo svojih vlaganj sem pridobila lastniški delež na nepremičnini, v kateri je večji del solastnik še živeča mati, delno (po očetu) bratu (ki ne živi v hiši) in jaz. Glede na to, da hiša potrebuje večja investicijska vlaganja (obnova strehe / zamenjava peči za centralno ogrevanje...) me zanima, ali (glede na to, da mati nima sredstev za obnovo) v kolikor obnovo financiram sama, ta vlaganja potem uveljavljam bodisi kot delež na hiši, ko se bo delila dediščina po materi, ali na kak drugi način?


preberi odgovor

Poseg v skupne prostore

Pravna varnost

Zanima me, ali ima lahko lastnik stanovanjske pravice v večstanovanjski zgradbi ( bloku ), v svoji kleti pralni stroj, katerega odtok ima speljan v skupni prostor vseh stanovalcev ( pralnico ), brez dovoljenja oz. soglasja ostalih prebivalcev bloka. Vse skupaj si je sam napeljal, vodo in elektriko skozi tla svojega stanovanja v svojo klet, od tu pa nestrokovno samo eno jekleno cev speljano v odtok, ki je v pralnici. Lepo prosim za odgovor, saj smatram, da je s tem kršil določene predpise!


preberi odgovor

Sosed

Pravna varnost

Smo pet članska družina, živimo v manjšem bloku s 14 stanovanji. Pred tremi leti smo se preselili, smo najemniki, lastnik je občina. Imamo problem s sosedom nad nami, saj nas že nekaj časa obtožuje, da iz našega stanovanja smrdi v njegovega po raznih sprejih.Večkrat sem ga povabila, naj vstopi in sam poišče izvor smradu. Vsakokrat je zavrnil. Gospod je že precej v letih, s hudo obliko sladkorne. Danes je prišel zvonit na vrata, da kdo od nas mu je prišel trkat??!! Po pogovoru z nekaterimi sostanovalci sem ugotovila, da si vsake toliko časa izbere novo žrtev. Razmišljam, da bi se za pomoč obrnila na občino, kot lastnika stanovanja in na policijo. Kaj mi v tem primeru lahko svetujete?


preberi odgovor

Meja in težave s sosedom

Pravna varnost

Sosed ima travnik, ki meji na mojo parcelo s hišo. Na oddaljenosti štirih metrov od hiše je jeseni na mejo postavil električnega pastirja, za njim je navozil bale s senom in pripeljal čredo škotskega višavskega goveda. Sedaj je postal velik problem, ker je postalo tukaj pravo gnojišče in močno smrdi, kaj šele spomladi, ko se otopli. Prosim, da mi svetujete kaj lahko ukrenem, da bi sosed oddaljil čredo od moje hiše. Moram povedati, da ima več travnikov in bi to lahko naredil.


preberi odgovor

Darilna pogodba

Pravna varnost

Pred kratkim sta mi starša preko darilne pogodbe prepisala 2. nadstropje hiše, ki je zgrajen do tretje podaljšane gradbene faze. Prvo gradbeno dovoljenje je bilo izdano leta 1962, kasneje leta 2001 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo strehe in za dozidavo manjšega prizidka (stopnišče). Če želim izdelati 2. nadstropje potrebujem stanovanjski kredit, ki zahteva gradbeno dovoljenje, ki ni starejše od 10 let. Tu nastane težava, ker ne vem, ali moram pridobiti novo gradbeno dovoljenje ali potrebujem novo potrdilo gradbenega dovoljenja iz leta 1962? Drugo vprašanje je, ali potrebujem gradbeno dovoljenje za balkon?


preberi odgovor

Lastništvo

Pravna varnost

Sam sem lastnik polovice nepremičnine, katera ni fizično razdeljena. Drugo polovico ima banka izterjavo na podjetju, ki ni plačevalo - je v stečaju. Zanima me, ker bo banka prodala svoj del na ajpesu, kakšne pravice in obveznosti ima nov solastnik (ali lahko posluje in kje, ker je več pisarn, lokalov, stanovanje, garaža.....itd).


preberi odgovor

Oporoka

Pravna varnost

Zanima me ali imam pravico do fotokopije oporoke po še živeči materi, kajti prvi dedič ima oporoko doma in si jo lahko v miru prebere (mati je popolnoma dementna in slepa popolnoma na eno oko, na drugo delno) kot tudi drugi dedič. Sama sem jo dobila na vpogled le tri minute. Moje ime je napačno napisano v oporoki kot je v rojstnem listu. Pri tej oporoki sumim na prisilo in zvijačo obeh teh dedičev. Prosim za odgovor saj sumim, da je bil prvi dedič tisti, ki je v tej oporoki delil mamino premoženje in bil prisoten pri notarju oziroma si je sam napisal oporoko.


preberi odgovor

Ločitev in skupno premoženje

Pravna varnost

Poročena sem 12 let. V zvezi sem prodala svojo domačijo, sedaj se bom ločila, živiva pri njegovih starših. Imava enega otroka a sedaj sem ostala brez strehe nad glavo. Ali mi kaj pripada od skupne zveze, tukaj ne morem živeti, ker ima on drugo in mi noče plačevati za otroka. Službo imam za določen čas do 12.01.2010, za naprej ne vem.


preberi odgovor

Oddaja dedovanega stanovanja

Pravna varnost

Sem najemnik neprofitnega stanovanja, prav tako moja mati. Po smrti njene mame, je ostalo stanovanje. Ker želiva z mamo ostati v stanovanjih v katerih sva, dedovanega pa oddajati ali prodati, me zanima, kako se je najpametneje lotiti tega.


preberi odgovor

Delitev zemlje

Pravna varnost

Po postopku denacionalizacije smo dobili nazaj zemljo. Ta zemlja je razdeljena na več parcel, katere pa niso vse skupaj, ampak so razmetane na treh kompleksih. Na vseh parcelah pa so lastniki tudi dediči. Parcele so različnih katasterskih razredov in bonitet (gozd, travnik, njiva).
Sedaj pa bi jaz rad svoj del vrnjene zemlje odmeril od ostale in jo združil na enem kompleksu, kar je v naravi tudi mogoče izvesti.


preberi odgovor

Podnajemniki nepremičnine

Pravna varnost

Smo podnajemniki nepremičnine Slovenskih železnic d.o.o. že 18 let, ki jih zastopa stanovanjska zadruga Atrij. V teh letih so nam menjali samo pokrove na kanalizacijah. Leta 2007 smo sami menjali okna, ki so bila v zelo slabem stanju, menjali smo vrata, podboje, ki so bili prhli...


preberi odgovor

Podaritev parcele

Pravna varnost

Naša soseda želi meni in možu podariti parcelo, ki je zraven naše in me zanima kakšni so nadaljnji postopki, kam se naj obrnem in kako je bolj smiselno skleniti pravni posel - ali z darilno pogodbo ali s kupoprodajno ali kako drugače. Namreč z možem želiva na tem zemljišču, ki je zazidljivo zgraditi hišo, zato morava najprej prepisati parcelo na naju. Kako naprej?


preberi odgovor

Meja in sosedje

Pravna varnost

Od svoje meje (ki je stičišče z gozdno potjo in vaško lokalno cesto) sem šla cca 1,5 m navznoter, da imam lahko parkiran avtomobil. Sosedje so mi prerezali že 11 gum in kličejo policijo za nepravilno parkiranje. Zanima me, če lahko postavim cvetlična korita na mejo oz. ali se moram odpovedati svoji lastnini v korist države?


preberi odgovor
  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.