Razstave - predavanja

Petek, 14. november 2008

TEHNIČNA ZAKONODAJA ZA GRADBENE PROIZVODE

"Oznaka CE pri graditvi objektov", 28. november 2008 na Agenciji POTI

Za zagotovitev zanesljivih objektov so odgovorni tako projektanti in izvajalci kot tudi vzdrževalci objektov. Izvajalci del smejo vgrajevati v objekte samo gradbene proizvode, ki so skladni s predpisanimi zahtevami, skladnost pa je potrebno tudi nadzirati in dokazovati. Za skladnost gradbenih proizvodov z zahtevami predpisov so odgovorni proizvajalci.

Torek, 11. november 2008

SONČNE ELEKTRARNE – Nove možnosti na področju arhitekture in investiranja SONČNE ELEKTRARNE – Nove možnosti na področju arhitekture in investiranja

Izkoriščanje energije sonca v urbanih okoljih nudi obilo novih možnosti pri gradnji in načrtovanju objektov. Še posebej to velja za fotonapetostne sisteme, ki se z lahkoto nevpadljivo vklapljajo v zgradbe in zagotavljajo ne samo pridobivanje električne energije ampak lahko opravljajo tudi funkcije senčil, zasteklitev (oken), lahko so uporabljeni kot obloga fasad, strešna kritina in podobno.

Torek, 4. november 2008

SPECIFIČNI UPRAVNI POSTOPKI PRI GRADNJI 18. november 2008 na Agenciji POTI

Pred samo gradnjo se investitor sreča z upravnimi postopki, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja in začetka same gradnje. Poznavanje zahtev s področja okoljevarstvenih in naravovarstvenih pogojev ter samega postopka pred pristojnimi upravnimi organi omogoča lažjo in hitrejšo pridobitev ustreznih dovoljenj. Zanimiva informacija za investitorje je tudi seznanitev s specifičnimi postopki in pogoji gradnje, ki se pogosto razlikujejo od splošnih upravnih postopkov.

Torek, 14. oktober 2008

GRADBENA POGODBA in DRUGE POGODBE PRI GRADNJI, 22. oktober 2008

Gradbena pogodba je ena izmed najbolj zahtevnih pogodb, ne samo pri sklepanju, pač pa predvsem pri izvajanju.

Četrtek, 2. oktober 2008

Seminar SONČNE ELEKTRARNE – Nove možnosti na področju arhitekture in investiranja, 14. oktober 2008

Izkoriščanje energije sonca v urbanih okoljih nudi obilo novih možnosti pri gradnji in načrtovanju objektov. Še posebej to velja za fotonapetostne sisteme, ki se z lahkoto nevpadljivo vklapljajo v zgradbe in zagotavljajo ne samo pridobivanje električne energije ampak lahko opravljajo tudi funkcije senčil, zasteklitev (oken), lahko so uporabljeni kot obloga fasad, strešna kritina in podobno.

Sreda, 27. avgust 2008

NOVA ZAKONODAJA na področju GRADITVE OBJEKTOV – Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) in nove vsebine podzakonskih aktov, 4. september 2008

S 15. januarjem 2008 so pričele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o
graditvi objektov, ki se je začel uporabljati 15. aprila 2008.

Temeljito poznavanje novih zakonskih določil je mogoče šele s poznavanjem podzakonskih aktov, ki jih je predpisala novela zakona. Na seminarju bodo predstavljeni tudi posamezni sprejeti podzakonski predpisi s poudarjenimi novostmi:

Ponedeljek, 25. avgust 2008

GRADBENA POGODBA in DRUGE POGODBE PRI GRADNJI, 28. avgust 2008

Gradbena pogodba je ena izmed najbolj zahtevnih pogodb, ne samo pri sklepanju, pač pa predvsem pri izvajanju le te.

Praviloma gre za pravne posle, ki trajajo daljši čas, finančni zneski so običajno zelo visoki, tveganja pa so za obe stranki velika. Velikokrat se okoliščine od sklenitve pogodbe pa do zaključka posla bistveno spremenijo. Kako v takšnih primerih ukrepati? Ob poznavanju temeljnih pojmov in terminov, ki se pojavljajo pri gradbeni pogodbi in pravilni uporabi le-teh, se lahko tako investitor kot izvajalec izogneta neprijetnostim, ki so v praksi pogoste.
 

Torek, 8. julij 2008

USPEŠNA POGAJANJA za doseganje boljših poslovnih rezultatov, 9. in 10. julij 2008

Veščin pogajanja se je možno naučiti. Izboljšajte svoje metode pogajanja in tehnike komuniciranja ter spoznajte ključne zakone, s pomočjo katerih je moč nasprotno stranko pripeljati do misli, ki je v vaši glavi!

Torek, 17. junij 2008

NOVA ZAKONODAJA na področju GRADITVE OBJEKTOV – Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) in nove vsebine podzakonskih aktov, 18. junij 2008

S 15. januarjem 2008 so pričele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ki se je začel uporabljati 15. aprila 2008.

Temeljito poznavanje novih zakonskih določil je mogoče šele s poznavanjem podzakonskih aktov, ki jih je predpisala novela zakona. Na seminarju bodo predstavljeni tudi posamezni sprejeti podzakonski predpisi s poudarjenimi novostmi:

Studenška brv

Studenška brv

Petek, 13. junij 2008

Nova arhitektura v Mariboru

Javno vodstvo po razstavi z arhitektom Nandetom Korpnikom

Umetnostna galerija Maribor v okiru razstave 20/21 Nova arhitektura v Mariboru v prostorih Razstavišča Rotovž vabi danes ob 18. uri na javno vodstvo po razstavi z arhitektom Nandetom Korpnikom. Korpnik bo komentiral rastavljeneprojekte, ki naj bi po mnejnu kostosov razstave Simone Vidmar in Janka J. Zadravca odločilno zaznamovali podobo Maribora v 21. stoletju.

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček