Razstave - predavanja

Sreda, 19. avgust 2009

Nov aktualen seminar: Tehnični pregled objekta in uporabno dovoljenje

Nov aktualen seminar: Tehnični pregled objekta in uporabno dovoljenje - s poudarkom na dokazilu o zanesljivosti in gradbenih proizvodih
2. september 2009 v
M Hotelu v Ljubljani
 

Ponedeljek, 17. avgust 2009

GRADBENA POGODBA in druge pogodbe pri gradnji, 26. avgust 2009

Gradbena pogodba je ena izmed najbolj zahtevnih pogodb, ne samo pri sklepanju, pač pa predvsem pri izvajanju.

Četrtek, 11. junij 2009

SONČNE ELEKTRARNE – Nove možnosti na področju arhitekture in investiranja 16. junij 2009, SIST, Ljubljana

Izkoriščanje energije sonca v urbanih okoljih nudi obilo novih možnosti pri gradnji in načrtovanju objektov. Še posebej to velja za fotonapetostne sisteme, ki se z lahkoto nevpadljivo vklapljajo v zgradbe in zagotavljajo ne samo pridobivanje električne energije ampak lahko opravljajo tudi funkcije senčil, zasteklitev (oken), lahko so uporabljeni kot obloga fasad, strešna kritina in podobno.

Sreda, 10. junij 2009

Razstava o učinkoviti rabi energije

Ljubljana, 9. 6. 2009 – Včeraj ob 13. uri je v Steklenem atriju mestne hiše v Ljubljani Jani Möderndorfer, podžupan Mestne občine Ljubljana, odprl arhitektonsko razstavo o učinkoviti rabi energije. Spregovoril je o nujnosti vlaganja v energijsko varčne hiše ne le Javnega stanovanjskega sklada MOL temveč tudi drugih institucij v javnem sektorju. O izkušnjah pri sodelovanju v projektu Rebecee sta spregovorila Tonka Grgič, predstavnica Javnega stanovanjskega sklada MOL (JSS MOL), in Peter Friemert, predstavnik koordinatorja projekta Rebecee.

Sreda, 10. junij 2009

Nov aktualen seminar Pravilna zasnova nizkoenergijske in pasivne hiše, 18. junij 2009 v M Hotelu v Ljubljani

V začetku leta 2008 je Evropski parlament v okviru strategije omejevanja rabe energije podprl tudi predlog, da bodo vse nove stavbe po letu 2011 grajene v pasivni oz. enakovredni tehnologiji.

Sreda, 27. maj 2009

Aktualen seminar OKOLJSKE ZAHTEVE PRI PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN TEHNIČNEM PREGLEDU, 10. junij 2009

Na seminarju bodo predstavljeni okoljevarstveni predpisi s poudarkom na ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter relevantna zakonodaja v zvezi s področjem gradbeništva (obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, onesnaževanje voda in zraka, emisije hrupa ipd).

Petek, 15. maj 2009

Ne zamudite novega aktualnega seminarja: Tehnični pregled objekta in uporabno dovoljenje – s poudarkom na dokazilu o zanesljivosti in gradbenih proizvodih 26. maj 2009 v M Hotelu v Ljubljani

Seminar je namenjen:

  • upravnim delavcem, ki vodijo postopke tehničnega pregleda,
  • izvedencem, ki sodelujejo na tehničnem pregledu,
  • inšpektorjem, ki imajo pravico do udeležbe pri tehničnem pregledu,
  • investitorjem in lastnikom objektov, za katere je predpisana globa, če uporabljajo objekt brez uporabnega dovoljenja,
  • izvajalcem in nadzornikom, ki sodelujejo pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled,
  • projektantom in odgovornim vodjem projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so pridobili novo dolžnost med gradnjo in na tehničnem pregledu in
  • proizvajalcem gradbenih proizvodov. 
Sreda, 13. maj 2009

Strokovna delavnica EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise, 19. maj 2009 na Agenciji POTI v Ljubljani

Raznovrstne projekte je mogoče (so)financirati iz nepovratnih sredstev, ki jih nudi EU.

Sreda, 1. april 2009

Ikone poljske arhitekture

Jutri, 2. aprila, bo v Umetnostni galeriji Maribor, veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji nj. eksc. Piotr Kaszuba odprl razstavo Ikone poljske arhitekture. Razstava bo predstavila dvajset arhitekturnih presežkov na Poljskem, ki so bili zgrajeni po letu 1989. Tudi na Poljskem, so se tako kot v preostalih vzhodnoevropskih državah ob političnem preobratu, ki je s seboj prinesel ekonomske, socialne in kulturne spremembe, spremenili kriteriji sodobne arhitekture.

Petek, 27. marec 2009

Nov aktualen seminar: Dovoljenja in soglasja po NOVEM Zakonu o varstvu okolja, ki jih je potrebno pridobiti pred pričetkom gradnje, 9. april 2009 v M Hotelu v Ljubljani

Na področju okolja je potrebno za posamezen poseg, obrat ali napravo pogosto pridobiti razna dovoljenja in soglasja. Z njimi se investitor sreča pred postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja in začetkom same gradnje ter so pogoj za nadaljnje postopke. Gre za zahtevne in specifične upravne postopke, ki jih ureja Zakon o varstvu okolja. Za določene posege je potrebno predhodno pridobiti okoljevarstveno soglasje, ki vsebuje pogoje za gradnjo. Obenem je za posamezne obrate in naprave potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za samo obratovanje, ki je tudi pogoj za kasnejšo pridobitev gradbenega dovoljenja.ogoj za nadaljnje postopke.

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček