Sreda, 13. maj 2009

Strokovna delavnica EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise, 19. maj 2009 na Agenciji POTI v Ljubljani

Raznovrstne projekte je mogoče (so)financirati iz nepovratnih sredstev, ki jih nudi EU.

Na delavnici se bomo osredotočili na predstavitev notranje logike komunitarnih programov (t.j. programov, ki jih izvaja Evropska Unija), sistematično pa bodo predstavljene možnosti in načini, kako priti do obsežnih nepovratnih sredstev, ki jih ponuja EU.

  • Kje in kako iskati ustrezne razpise za potencialni projekt?
  • Kako najti prave partnerje za izvedbo projekta?
  • Kako pripraviti učinkovit delovni program in finančno konstrukcijo projekta?
  • Katere so najpogostejše napake, ki jih delajo prijavitelji?

Vabljeni:

  • zaposleni v organizacijah, ki pripravljate projekte EU ali vas zanima pridobivanje sredstev iz teh virov,
  • projektni vodje vseh ravni in člani projektnih timov,
  • vsi, ki se pri svojem delu srečujete z EU projekti in
  • vsi, ki vas to področje zanima.

Več: Agencija Poti

 

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček