Sreda, 19. avgust 2009

Nov aktualen seminar: Tehnični pregled objekta in uporabno dovoljenje

Nov aktualen seminar: Tehnični pregled objekta in uporabno dovoljenje - s poudarkom na dokazilu o zanesljivosti in gradbenih proizvodih
2. september 2009 v
M Hotelu v Ljubljani
 

Seminar je namenjen:

  • upravnim delavcem, ki vodijo postopke tehničnega pregleda,
  • izvedencem, ki sodelujejo na tehničnem pregledu,
  • inšpektorjem, ki imajo pravico do udeležbe pri tehničnem pregledu,
  • investitorjem in lastnikom objektov, za katere je predpisana globa, če uporabljajo objekt brez uporabnega dovoljenja,
  • izvajalcem in nadzornikom, ki sodelujejo pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled,
  • projektantom in odgovornim vodjem projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so pridobili novo dolžnost med gradnjo in na tehničnem pregledu in
  • proizvajalcem gradbenih proizvodov.

Predavateljica: Aleksandra Velkovrh, dipl.inž.gradb., spec.javne uprave, sekretarka za investicije na Ministrstvu za pravosodje, je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1, delala je tudi kot vodja gradbišča, vodila investicije na občini in bila gradbena inšpektorica na Inšpektoratu RS za okolje. Vodila je Medobčinsko inšpekcijo in bila tudi vodja kabineta generalnega sekretarja Vlade RS.

Več: Agencija Poti

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček