Petek, 27. marec 2009

Nov aktualen seminar: Dovoljenja in soglasja po NOVEM Zakonu o varstvu okolja, ki jih je potrebno pridobiti pred pričetkom gradnje, 9. april 2009 v M Hotelu v Ljubljani

Na področju okolja je potrebno za posamezen poseg, obrat ali napravo pogosto pridobiti razna dovoljenja in soglasja. Z njimi se investitor sreča pred postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja in začetkom same gradnje ter so pogoj za nadaljnje postopke. Gre za zahtevne in specifične upravne postopke, ki jih ureja Zakon o varstvu okolja. Za določene posege je potrebno predhodno pridobiti okoljevarstveno soglasje, ki vsebuje pogoje za gradnjo. Obenem je za posamezne obrate in naprave potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za samo obratovanje, ki je tudi pogoj za kasnejšo pridobitev gradbenega dovoljenja.ogoj za nadaljnje postopke.

Če je investitor seznanjen z zahtevami s področja varstva okolja in s samim postopkom pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, lahko le-te pridobi bistveno hitreje in z manj zapleti. Seznanili vas bomo tudi s splošnim upravnim postopkom, ki je osnova za vse upravne postopke.

Več: http://www.agencija-poti.si/si/izobrazevanje/73686,73680/podrobno.html

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček