Razpisi

Petek, 22. junij 2007

Javna ponudba za prodajo nepremičnine v Črničah

Vir: Občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS št. 2/02, št. 41/05 IN ŠT. 92/05) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS št. 12/03 in št. 77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne 31.5.2007 objavlja

Petek, 22. junij 2007

Javna ponuda za prodajo nepremičnine na Brjah

Vir: Občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS št. 2/02, št. 41/05 IN ŠT. 92/05) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS št. 12/03 in št. 77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne 31.5.2007 objavlja

Ponedeljek, 18. junij 2007
(objava v Uradnem listu RS, št. 53/07, dne 15.06.2007)

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2007 in v letu 2008

Vir: Aure

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov, ki po namenu in ciljih ustrezajo programskemu področju razpisa v obdobju od 01.06 2007 do 31.10.2007 za leto 2007 oziroma do 31.10. 2008 za leto 2008.

Ponedeljek, 28. maj 2007

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem – Občina Kočevje

Uradni list RS št. 43/2007, stran 3695

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor št. 2 v Kidričevi ul. 10, parc. št. 1322 k.o. Kočevje v izmeri 34,79 m2.
Poslovni prostor je glede na pridobljeno uporabno dovoljenje primeren za opravljanje naslednjih dejavnosti:

Ponedeljek, 7. maj 2007
Rok za oddajo ponudb: 22.8.2007, 7.11.2007 in 23.4.2008

Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leti 2007 in 2008

Uradni list RS, št. 26/07, z dne 23.3.2007

Sofinancer za leti 2007 in 2008 z nepovratnimi sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih.

Ponedeljek, 9. april 2007
Rok za oddajo ponudb je 18.4.2007 do 14. ure.

Javni razpis za izbiro izvajalca za Izvedba investicijsko vzdrževalnih del in izgradnja novega dvigala na večstanovanjskem objektu z zasedenimi najemniškimi stanovanji, Leskovarjeva ulica 1, Slovenska

Vir: JAPTI

Predmet razpisa: Kraj izvajanja del: večstanovanjski objekt z zasedenimi najemniškimi stanovanji Leskovarjeva ulica 1 v Slovenski Bistrici.

Ponedeljek, 9. april 2007
Rok za oddajo vlog je 16.4.2007 do 12. ure.

Razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za gradnjo objekta Terme Laško – II. faza: Wellness hotel

Vir: Uradni list RS št. 29/2007, stran 2231

Predmet razpisa: Predmet razpisa je gradnja objekta Terme Laško – II. faza: Wellness hotel.
Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljubljana, s sodelavci, št. projekta: 05-2005/A.
Predvideni pričetek del: 1. 5. 2007.

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček