Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem

Pojasnilo DURS, št. 4230115/2009-04, 9. 4. 2009

V zvezi z vprašanjem glede oddajanja nepremičnin v lasti slovenske pravne osebe, ki leži na Hrvaškem, in s katero lahko po hrvaški zakonodaji upravlja le pravna oseba s sedežem na Hrvaškem, odgovarjamo:
 


preberi odgovor

Kako zamenjati stanovanjskega upravitelja?

 • Postopek je precej preprost
 • Tudi nova pogodba se sklene z večinskim glasovanjem stanovalcev
 • Pri neresnih stanovalcih lahko podjetje zavrne pogodbo
   

 


preberi odgovor

Zaradi dražjih stanovanjskih posojil manjše zanimanje

 • Pri vračanju najetih posojil brez težav, upada pa njihovo število
 • Zaradi povpraševanja več stanovanjskih gradenj
 • Precej višja obrestna mera, manjše posojilo
 • Omejevalni dejavnik so zemljišča
 • Banke že opažajo manjše zanimanje
   

preberi odgovor

Pred prenosom podedovanih vrednostnih papirjev potrebujete pravnomočni sklep

 • Kaj potrebujete za prenos
 • Dediču ni treba odpreti trgovalnega računa
 • Prenosa ni treba izvesti
 • Stroški prenosa podedovanih vrednostnih papirjev

preberi odgovor

Na obali močan porast izvršb, drugje to še pričakujejo

 

 • V Kopru vsak mesec izselijo deset do 15 stanovanj
 • Zaenkrat so banke še precej popustljive

preberi odgovor

Z vselitvijo še ni konec obveznosti

 • Predlagati morate vpis v zemljiško knjigo
 • Primopredajni zapisnik in srečanje z upravnikom
 • Stvari, o katerih se pozanimajte pri upravniku
 • Ureditev osebnih dokumentov

preberi odgovor

Z zavarovanjem kratkoročnih poslov do boljšega pogajalskega položaja pri dobaviteljih

 • Zavarovanje kratkoročnih poslov
 • Zavarovanje dobav, ki se ponavljajo

preberi odgovor

Kako ustrezno zavarovati gradbene posle?

 • Za gradbenike najbolj primerno srednjeročno zavarovanje
 • SID banka zavaruje vračilo posojila
 • Olajšano delovanje v tujini
 • Kaj se zgodi v primeru, da kupec ustavi plačilo?
 • Nekomercialna tveganja, ki jih zavaruje SID banka

preberi odgovor

Tujci pri prometu z nepremičninami lahko posredujejo

 • Posredovanje tujcev ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju
 • Prepoved opravljanja del, ki pomenijo konkurenco
 • Investitorji novogradenj ne smejo prodajati prek nelicenciranih posrednikov 

preberi odgovor

Stanovanjski zakon z novimi dopolnili

 • Minister bo natančneje določil posle in pooblastila upravnika
 • Olajšano plačilo najemnin
 • Razširjanje pristojnosti ukrepanja stanovanjske inšpekcije
   

preberi odgovor

Nevarnost nestrokovno sestavljenih pogodb

 • Slovenija nima standardizirane oblike prodajne pogodbe za nepremičnino
 • Pri sestavi pogodbe naj pomaga strokovnjak
 • Nepremičninskih agentov ne zavezuje klavzula o navzkrižju interesov
 • Kaj mora vsebovati pogodba?
   

preberi odgovor

Hipoteke v zemljiški knjigi

Pravna varnost

 • Vpis hipoteke v zemljiško knjigo
 • Sredstvo za zavarovanje terjatev
 • Skupna hipoteka (17. člen)
 • Maksimalna hipoteka (18. člen)

preberi odgovor

Delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah

Pravna varnost

 • Podlaga za delitev stroškov pogodba o medsebojnih razmerjih ali Stanovanjski zakon
 • Stroški ogrevanja stanovanja in ogrevanja tople vode

 


preberi odgovor

Odmera davka na promet nepremičnin

Davek

Kako se v postopku odmere davka na promet nepremičnin pri finančnem najemu nepremičnine obravnavajo obresti in stroški financiranja ter kakšna dokazila lahko davčni organ zahteva ob sprejemu napovedi za odmero davka na promet nepremičnin pri finančnem najemu (v nadaljnjem besedilu: napoved).?


preberi odgovor

Izvedba obnovitvenih del - lokacijska informacija

Vir: MOP

Ali je izvedba obnovitvenih del v poslovnih prostorih sprememba rabe, dovoljena brez lokacijske informacije?


preberi odgovor

Klima naprava - gradbeno dovoljenje

Vir: MOP

Ali se obravnava namestitev klima naprav za potrebe lokalov (samo) v pritličjih večstanovanjskih in poslovnih objektov kot dela za lastne potrebe ali kot dela z gradbenim dovoljenjem?


preberi odgovor

Obnova geodetskih postopkov

Vir: MOP

Kaj storiti v primeru suma na nezakonitost geodetskih postopkov oziroma kako doseči obnovo teh postopkov?

V kolikor menite, da Geodetska uprava ni ravnala pravilno in zakonito, lahko z uporabo izrednih pravnih sredstev, ki jih določa ZUP, seveda če so za to še izpolnjeni pogoji, izpodbijate posebej vsak izdani upravni akt - odločbo navedenega organa.

Služnostna pravica

Vir: MOP

Ali je smiselno, da fizična oseba, v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja določene komunalne infrastrukture, pridobiva služnostno pravico (služnostna pogodba) na zemljiščih, ki so javno dobro? Kaj pomeni, da se po zgraditvi objekta lahko pridobi služnostna pravica v korist vsakokratnega lastnika takšnega objekta? Ali se lahko za takšen objekt pridobi uporabno dovoljenje ali pa je za njegovo pridobitev obvezno potrebna služnostna pogodba, če je zemljišče javno dobro?


preberi odgovor

Nagrada poleg zakonsko dovoljene provizije

Vir: Tržni inšpektorat RS

Ali se lahko nepremičninska agencija s pogodbo o posredovanju za prodajo nepremičnine dogovori z naročiteljem, da bo le-ta plačal poleg zakonsko dovoljene provizije še nagrado, v primeru, da bo agencija uspela prodati nepremičnino za večjo ceno, kot je določena v pogodbi?


preberi odgovor

Honorarna zaposlitev nepremičninskega agenta

Vir: Tržni inšpektorat RS

Ali nepremičninska agencija posluje zakonito v primeru, da kot nepremičninskega agenta honorarno zaposli osebo, ki je sicer zaposlena v drugi ustanovi, ima pa licenco nepremičninskega posrednika in je vpisana v imenik pri Ministrstvu za okolje in prostor?


preberi odgovor

Zaposlitev nepremičninskega posrednika z licenco

Vir: Tržni inšpektorat RS

Smo podjetje, ki se ukvarja z gradnjo nepremičnin za trg. Ali moramo po novem Zakonu o nepremičninskem posredovanju res zaposliti nepremičninskega posrednika z licenco in vpisom v imenik posrednikov pri Ministrstvu za okolje in prostor, če želimo naše nepremičnine prodajati kupcem?


preberi odgovor

Plačilo za posredovanje

Kdaj je agencija upravičena do plačila za posredovanje?
preberi odgovor

Zaščita interesov

Kako so zaščiteni moji interesi kot naročitelja ?
preberi odgovor

Plačilo za posredovanje

Kolikšno je najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje ?
preberi odgovor

Davek na premoženje in nepremičnine

Davek

Zakaj nekateri plačujemo davek na premoženje in nepremičnine, nekateri pa niti nadomestila za stavbno zemljišče ne ?


preberi odgovor

Prodaja podedovane parcele

Po očetu sva s sestro podedovala zazidljivo parcelo. Nameravava jo prodati. Zanima naju, kakšni so postopki in kakšna so vaša priporočila kako naj se prodaje lotimo. S tem misliva ali preko agencije, ali direktno sama in kako je potem z urejanjem papirjev-pogodb in z denarjem? Kakšne so dajatve pri prodaji podedovane parcele od očeta (slišala sva, da se pri prvrm rodu oče-sin, hči, ne plačuje drugega kot 2% davek)? Ali to drži?


preberi odgovor

Prodaja stanovanja, ki je pod hipoteko

Rada bi prodala dvosobno stanovanje, ki pa je pod hipoteko. Ga lahko prodam in plačam dolg? Dolg znaša še okoli sedem milijonov, stanovanje pa je vredno okoli dvajset milijonov. Hvala za odgovor.


preberi odgovor

Prodaja solastniškega deleža

Zanima me, kakšen je postopek in če lahko prodam svojo tretjino stanovanja in komu? V tem stanovanju živim ves čas in solastnikom ne plačujem najemnine, saj to stanovanje sproti tudi obnavljam.


preberi odgovor

Nakup podstrešnega stanovanja

Zanimam se za nakup podstrešnega stanovanja v novozgrajenem bloku. Stanovanje je bilo v gradbeni dokumentaciji navedeno kot podstrešje, vendar ga je investitor prodal kot stanovanje - pridobili so lokacijsko informacijo, da se ga lahko uporablja za stanovanjske namene. Zanimata me dve stvari - ali je potrebno plačati še kakšne komunalne prispevke in ali je to skupna lastnina - torej lastnina vseh stanovalcev v bloku. Je takšno stanovanje smiselno kupiti?


preberi odgovor

Prodaja zemljišča

Sem pravna oseba in sem pred kratkim kupil zemljišče za nadaljno prodajo. Zemljišče sem razpaceliral, za njega izdelal lokacijsko prostorski načrt. Sedaj bi to zemljišče prodal nadaljnim investitorjem. Ali za ta posel potrebujem nepremičninsko agencijo, kajti jaz nimam pogojev za nepremičninsko posredovanje?

Prosil bi še, če mi lahko razjasnite pojem INVESTITOR in kdaj pravna oseba postane le-ta?


preberi odgovor

Predkupna pravica

Sosed v tristanovanjski hiši prodaja stanovanje na katerem imam jaz predkupno pravico. Stanovanje mi je ponudil po precej visoki ceni saj naj bi mu zahtevano vsoto eden od kupcev bil pripravljen plačati. Ker nisem povsem prepričana ali kupec res obstaja, ne vem kaj naj storim, ali naj pristanem na to ceno, ali naj počakam, da z njim res sklene pogodbo in nato uveljavim prdekupno pravico. Skrbi me le to, da bom na ta način zapravila možnost nakupa. Ali se lahko na kakšen način zavarujem?


preberi odgovor

Stoški sestave pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo

Kupujem vikend,ki sem ga že zaarala. S podajalcem sva napisala,lastnoročno pogodbo-predkuno! Vikend imag,načrt, gradbeno dovoljenje, hišno številko, parcela je vpisana v zemljiško knjigo. Problem je ,da stvba pa ni vpisana v zemljiško knjigo! Prodajalec mi je zagodovil (v pogobi), da bo uredil, geodetsko poslikavo za vpis v z.k. in trpel stroške. Zdaj, in tega ne razumem, pravi, da je enostaveje če to naredim jaz, da se stavba vpiše diektno na moje ime? Je to možo?

Zatakilo se je tud pri sroških prodaje! Dogovorila sva se,da davek plača proadjalec. Le ta pa zdaj od mene pričakuje, da bom plačala stroške notarja! Kdo je dolžan plačati te stroške,kolikši so? Tudi kupoprodajno pogodbo-sestavo, naj bi bil moj strošek! Čeprav sva v medsebojni pogodbi zapisala, da so vsi stroški prodaje od prodajalca!
Znima me,kakšen je sploh postopek pri nakupu nepremičnine? Kaj sem dolžna plačati, v tej papirni vojni?
Najlepša hvala za pomoč!


preberi odgovor

Podaritev parcele hčerki

Lastnika zemljišča velikosti 5000 m2 bosta zamljišče preuredila v tri zazidljive parcele in eno nezazidljivo parcelo. Dve parceli bosta velikosti 800m2, ena parcela bo velikosti 1400 do 2000m2. Preostali del zemljišča bo ostal nezazidljivo kmetijsko zemljišče. Manjši parceli bosta prodani, večja parcela pa bo podarjena hčerki trenutnih lastnikov (oče in mati). Podana je tudi obljuba, da bo po izgradnji stanovanjske hiše in vselitvi dobila še preostali del zemljišča (nezazidljivo kmetijsko zemljišče, ki se funkcionalno drži zazidljive parcele na kateri bo stala hčerina hiša). Starša sta pripravljena podpisati notarsko overjen dokument v katerem se obvežeta, da bosta preostali del zemljišča podarila hčerki. Zanima me ali je možno definirati notarski dokument tako, da stopi v veljavo z odloženim datumom (npr. dve leti od podpisa) in da tega dokumenta ni možno izpodbijati (npr. ni možno prodati brez soglasja hčerke; Ali je v primeru smrti katerega od zakoncev taka "predpogodba" nična zaradi dedovanja (hčerka ni edini otrok), ...)


preberi odgovor

Poslovanje z agencije, da ali ne?

Z ženo razmišljava o nakupu hiše. Ker nama je to področje precej tuje, bi rada vaše mnenje oz. napotke, na kaj naj bova pri nakupu pozorna. Ali naj se nakupa lotiva s pomočjo nepremičninske agencije in kakšni so stroški v tem primeru?


preberi odgovor

Dovoljenje za gradnjo

Sem lastnik parcele, ki sodi v sklop nezazidanih stavbnih zemljišč, za katerega je po odloku občine potrebna izdelava zazidalnega načrta. Področje je veliko 6,5 ha, lastniki (15) pa se ne morejo dogovoriti o izdelavi načrta. Moja parcela leži povsem na robu tega področja, ob treh obstoječih hišah (ena je novogradnja!), velika je 830 m2 ter ima urejen dostop (ob robu parcele je v naravi in v katastru vrisana cesta za dostop do dveh od treh sosednjih hiš), na parceli sta vodovod (zgrajen z mojim soglasjem pred enim letom) in elektrika - kljub vsemu temu mi občina ne da soglasja za gradnjo. Kot jaz so tudi drugi lastniki parcel, ki bi želeli graditi, talci ostalih lastnikov oziroma občine, ki je z uvrstitvijo zemljišča v področje, za katero se zahteva zazidalni načrt, de facto onemogočila kakršnokoli gradnjo.

Zanima me, kako dolgo lahko takšna situacija traja. Ali ni občina, ki je zemljišče v svojih programskih aktih proglasila za stavbno, dolžna poskrbeti za to, da se lahko tam tudi začne z gradnjo? V tem trenutku izgleda, da je lažje dobiti dovoljenje za gradnjo na kmetijskem zemljišču, kot na tej lokaciji! Kakšna so razpoložljiva pravna sredstva, da se zadeva premakne z mrtve točke?


preberi odgovor

Nakup nepremičnine na hrvaškem

V uredništvu Nepremičnine Si21 smo v zadnjem času dobili kar nekaj vprašanj povazanih z nakupom oziroma prodajo nepremičnin na Hrvaškem. Kako je s tovrstnimi posli pri nas in na kaj je potrebno še posebej paziti smo povprašali pri podjetju Levant d.o.o., ki se s tovrstnimi posli ukvarja že od leta 1992 in so po besedah direktorja Roberta Širnika, v tem času zastopali že številna slovenska podjetja na Hrvaškem in večino poslov tudi uspešno zaključili.


preberi odgovor
 • Iskalnik
 • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.